Praktijknaam
Ggd Twente, Afd. Jeugdgezondheidszorg
Naam
Mevr. Fleur Oude Lashof
Adres
Noaberpoort, Markt 3
Haaksbergen
Telefoon
0900-333888 9
Over
Naast het reguliere aanbod vanuit het consultatiebureau bieden wij ook zorg op maat.

Pré-natale huisbezoeken: op indicatie, verwijzingen vanuit verloskundigen, huisartsen en gynaecologen, kraamzorg etc.
De concrete vraagstelling kan onder andere te maken hebben met:
• probleemsituaties binnen het gezin
• psychische gesteldheid van de moeder (ouder/verzorger)
• sociale omstandigheden
• overlijden van een vorig kind
• slecht verlopen eerste bevalling
• geboorte laatste kind lang geleden
• tienermoeder

Huisbezoek op indicatie:
De concrete vraagstelling kan onder andere te maken hebben met:
• Probleemsituaties binnen het gezin
• Verbeteren verhouding draagkracht en draaglast
• Opvoeding (b.v. slapen, eten, koppigheid, drukke kinderen etc.)
• Voeding, verzorging
• Vermoeden van verwaarlozing of kindermishandeling
• Huilen (inbakeren)
• Niet verschenen tijdens het reguliere consultatiebureaubezoek zonder bericht
• Astma
• Psychische gesteldheid van ouders/ verzorgers
• Bedreigde, vertraagde of verstoorde ontwikkeling
• Sociale omstandigheden
• Overlijden van een kind
• Prematuur geboren kinderen

Consultatieteam vroegsignalering:
Het consultatieteam vroegsignalering bestaat uit een:
• Cb-arts,
• Ouder- en Kindzorg-verpleegkundige,
• orthopedagoog
• inhoudelijke deskundige vanuit kinderdagverblijf
• inhoudelijk deskundige van het Speciaal Onderwijs voor risicokleuters Cluster 4
• opvoedingsdeskundige van Bureau Jeugdzorg
Indicaties
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarbij vragen of problemen zijn op het gebied van ontwikkeling, gedrag en/of opvoeding.
De betrokken medewerker kan het consultatieteam inschakelen:
- indien de hulpvraag/de problematiek onduidelijk is voor de ouders en/of beroepskracht
- indien de hulpvraag/de problematiek duidelijk is, maar niet duidelijk is waar en hoe de hulpvraag het beste beantwoord kan worden
- indien de hulpvraag/de problematiek voor de beroepskracht duidelijk is en vervolgstappen noodzakelijk zijn, maar ouders nog geen of onvoldoende hulpvraag hebben (second opinion)
- indien de beroepskracht behoefte heeft aan brede advisering of toetsing.

Structureel overleg KDV en PSZ

Deelname aan lokale netwerken
Orthopedagoog: aan onze organisatie is een orthopedagoog verbonden. Medewerkers kunnen consulteren bij twijfels m.b.t. de ontwikkeling van kinderen.

Advies en begeleiding bij overgewicht

Advies en begeleiding bij excessief huilen / inbakeren

Saneringshuisbezoek bij astma en eczeem

Themabijeenkomsten en cursussen
Plan uw route naar deze zorgaanbieder door op 'Routebeschrijving' te klikken.